Ski Instructor ADVANCED

Ski Instructor ADVANCED hjälper dig som har steg 4 skidlärarutbildning att ta dig hela vägen till Svensk Skidlärarexamen. Ansök här Sista ansökningsdatum är 10 augusti 2020. Har du funderingar går det bra att maila: campus@are.se

Vecka 39 (18-19 september) Två dagars upptakt då alla träffas i Åre och vi går igenom upplägg, lär känna varandra och introduceras i den digitala lärplattformen vi använder under utbildningen

Vecka 40-2 Under den här perioden är det studier online och på distans som sköts genom den digitala lärplattformen. Det innebär att du kan jobba samtidigt som du studerar och du kan vara var som helst bara du har internetuppkoppling. I grundplanen ingår att vi kommer att träffas genom onlinemöten med jämna mellanrum för reflektion, diskussion, genomgångar och frågor.

Vecka 3-4 Här erbjuder vi 10 dagars intensiv skidträning med mentor Ola Rockberg i Åre. Vi fokuserar på de moment som ska testas på skidlärarexamen block 1. Exakt när block 1 går av stapeln meddelas av Svenska Skidrådet under hösten 2020. Träningen utgår från dina behov och vi individualiserar upplägget för alla deltagare. Du har 10 dagar till ditt förfogande. Du kan välja själv hur många dagar du önskar nyttja och du kan även välja vilka tider du vill vara närvarande. 

Vecka 5 (När skidlärarexamen block 1 troligtvis går av stapeln). Kostnad för skidlärarexamen block 1 meddelar Svenska Skidrådet under hösten 2020. Du bekostar den själv.

Vecka 6-11 Vi fortsätter studier online och på distans så du kan jobba som skidlärare på heltid om du så önskar. Den här perioden är det extra viktigt att du är fokuserad på ditt jobb som skidlärare. Ju mer du tänker igenom din undervisning som skidlärare desto större chans är det att lyckas på skidlärarexamen block 2 där undervisning examineras.

Vecka 11 (2 dagar) Här erbjuder vi undervisningsövningar i Åre med Ski Instructor BASIC under överinseende av Mathias Rutgersson och Bengt Bengtsson som båda är examinatorer. Du får chansen att träna din undervisning på elever på BASIC som också är med och hjälper dig och ger feedback på din undervisning.

Vecka 12-14 Vi fortsätter studier online och på distans så du kan jobba jobba som skidlärare på heltid om du så önskar. Den här perioden är det extra viktigt att du är fokuserad på ditt jobb som skidlärare. Ju mer du tänker igenom din undervisning som skidlärare desto större chans är det att lyckas på skidlärarexamen block 2 där undervisning examineras.

Vecka 15 (När skidlärarexamen block 2 troligtvis går av stapeln) Kostnad för skidlärarexamen block 2 meddelar Svenska Skidrådet under hösten 2020. Du bekostar den själv.

Yrkesvuxutbildning Ski Instructor ADVANCED är en yrkesvuxutbildning som du ansöker om här. Utbildningskostnaden är gratis. Du bekostar själv skidlärarexamen block 1+2 och litteratur. Du bekostar själv eventuella resor och uppehälle.

Kurser Utbildningen består av två kurser: Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0, 100p och Aktivitetsledarskap PEDAKI00S, 100 poäng. 

Ansökan görs digitalt. Du ska skapa ett eget konto på sidan för den digitala ansökan och sedan kan du ansöka. Det är hemkommunen som i sitt yttrande avgör om de åtar sig att svara för kostnaderna för din sökta utbildning. När din hemkommun har fattat sitt beslut, kommer Campus Åre att meddela dig om du tilldelats en plats på utbildningen eller ej. Skulle det bli fler ansökningar än utbildningsplatser, kommer hemkommunens datum för yttrande att avgöra var i kön du placeras. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt, för att behålla din plats. Ansök här Det går bra att maila oss om du har frågor: campus@are.se