Personal

Såsom student på Åre Skidlärarlinje kommer du att träffa många lärare, instruktörer, föreläsare, företagsrepresentanter, mentorer, handledare mm. Några är med hela läsåret medan andra kommer in på vissa specialområden. Vi är noga med att se till att få en blandning av handledare, lärare och företagsrepresentanter med stor erfarenhet av turism, skidskola och sporthandel.

Rektor Campus Åre

Kicki Eriksson är ansvarig rektor för Campus Åre. Utbildad idrottslärare med förflutet som idrottslärare på gymnasiet och utbildare av fritidsledare på Åredalens folkhögskola. Kicki är examinerad svensk skidlärare och har jobbat internationellt i Österrike och Nya Zeeland och har själv utbildat skidlärare under många år.

Hon har jobbat som lärare inom Ledarskap och friluftsliv. Har utvecklat Vildmarksguideutbildningen i Åre och Outdoor adventure management utbildningen. Jobbar med att utveckla destinationen Åre som studieort för event, outdoor och skidlärarutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Utbildningsledare/handledare

Ola Rockberg är utbildningsledare/handledare/lärare på Åre Skidlärarlinje. Han bor i Åre och är utbildad idrott- och engelsklärare vid GIH i Örebro samt diplomerad marknadsekonom vid IHM. Han har jobbat som skidlärare i Åre sedan 1985 och tog skidlärarexamen 1987. Under 90-talet var han medlem i svenska demoteamet samt var då också ansvarig för svensk skidlärarexamen. Han har jobbat som examinator för svensk skidlärarexamen sedan mitten på 90-talet. Ola har representerat svensk skidskola i utbildningssammanhang både nationellt och internationellt på mässor, utbildningar, kongresser under 25 års tid.

Han har utbildat skidlärare åt Friluftsfrämjandet och SLAO sedan slutet på 80-talet och han har suttit med i flera olika ledningsfunktioner i dessa skidorganisationer genom åren. Han handleder studenterna både utifrån ett skol- och yrkesperspektiv såväl på arbetsplatsen som i skolsalen. Ola har jobbat internationellt som skidlärare både på Nya Zeeland och i Vail, Colorado, USA.

Lärare/Handledare

Mathias Rutgersson bor i Duved och gick själv Åre Skidlärarlinje 1993. Mathias var ansvarig för skidskolan i Duved och tegefjäll under 90 talet. Han tog svensk skidlärarexamen 1996 och har sedan dess arbetat med att utbilda skidlärare för SLAO och Friluftsfrämjandet. Han är examinator på svensk skidlärarexamen och han har sedan 2004 arbetat som handledare på Åre Skidlärarlinje för Skistar Åres räkning samtidigt som han jobbar med skidskola och vinterportteknik. Mathias är med i Sveriges Demonstrationsteam för skidlärare och är med och utvecklar svensk skidskola nationellt och internationellt.