Allmän information

I Åre, har utbildning till skidlärare funnits sedan 1988 och är Sveriges äldsta längre sammanhängande utbildningsanordnare för skidlärare.

Att gå utbildningen innebär att du vistas bakom kulisserna på Sveriges största skidort, Åre. Vill du jobba med turism, sporthandel och skidåkning har du goda chanser att knyta nödvändiga kontakter för detta under utbildningsåret.

Under hösten är det teoretiska studier, och så fort snön lägger sig i Årefjällen övergår teoristudierna till praktiska övningar, i huvudsak alpin skidåkning. Utbildningen har mycket stor direkt koppling till näringslivet och skidskolebranschen. Efter avslutad utbildning får du betyg i de olika kurserna som genomförts. All undervisning sker på svenska.

Utbildningen är 30 veckor och börjar vecka 43 och bedrivs på heltid. Huvuddelen av utbildningen genomförs i Åre.

Din biljett till jobb i fjällvärlden

Idag kan man spåra tidigare elever från utbildningen på många olika typer av jobb i fjällvärlden. Man hittar skidlärare, skidskolechefer, butiksbiträden, butikschefer, skiduthyrare, skidförsäljare, skidimportörer, pistörer, forsrännare, egna företagare mm. Många jobbar med turism både sommar som vinter.

Sanktionerad av Svenska Skidrådet

Skidlärare är som utbildning sanktionerad av Svenska Skidrådet och berättigar därför de studerande att gå upp och pröva för Svensk Skidlärarexamen efter avslutad utbildning. Det är den högsta skidlärarcertifieringen i landet. Sanktionen för utbildningen av Svenska Skidrådet säkerställer att utbildningen håller hög nationell och internationell nivå.

IVSI-status

Utbildning till Skidlärare ger en skidlärarstatus som påvisar att man har rätt att undervisa på avancerad nivå inom svensk skidskola. Utbildningen berättigar dessutom till internationell IVSI-status. För att få IVSI-legitimationen efter avslutad utbildning behövs medlemskap i Svenska Skidlärarföreningen. Läs mer om IVSI.

Utbildning på arbetsplatsen

Utbildningen bedrivs till stora delar på eller nära själva arbetsplatsen, i många direkta arbetsuppgifter och med instruktörer och handledare från näringslivet. Vi har ett mycket nära samarbete med Skistar Åre som har avdelningar såsom skidskola, skidshop, skidverkstad, skiduthyrning, eventavdelning mm. Eleverna på utbildningen får i första hand stor insikt i skidskoleverksamheten hos Skistar Åre där de får en placering på företaget som de utgår ifrån. Den placeringen blir navet i utbildningen och utifrån den sker kunskapsinhämtandet. Med hjälp av instruktörer och handledare från skolan och från Skistar Åre kommer alla elever att handledas utifrån det kursinnehåll som genomsyrar utbildningsåret.

Utrustning

Vi rekommenderar att du som kommer in på utbildningen avvaktar med att köpa ny utrustning det första du gör innan utbildningens start. Det dyker upp många tillfällen under hösten där studenterna kan införskaffa bra utrustning. Vi hinner då också prata om vilken typ av skidor, bindningar och pjäxor som är lämpligast. Som exempel kan nämnas att vi vill att varje elever ska ha någon form av pistskida som sin basskida. Twintips, breda lössnöskidor eller liknande är inte lämpliga om man bara vill ha ett par skidor. Vi håller som regel till i pisten och där gör sig en skida anpassad för pist bäst.

Bostad

Bostad skaffar du på egen hand. De flesta vill ha närheten till skidåkningen under vintern och väljer därför att bo i Åre. Största delen av utbildningen sker i Åre. Vissa delar av utbildningen kommer vintertid att genomföras i Duved. Mellan Duved och Åre går vissa lokalbussar. Om man väljer att bo i någon närliggande by måste man räkna med att ha egen bil eller ta bussen för att kunna transportera sig.

Ett bra sätt att skaffa boende är att ta kontakt med någon annan som kommit med på utbildningen och kontrollera hur de tänkt göra med boende. Att dela boende är den bästa och mest ekonomiska lösningen som det ser ut i Åre just nu. På Facebook finns gruppen ”boende i Åre”.

Här hittar du Åre kommuns sida om att bo och flytta till Åre.

Du kan kontakta följande adresser för bostad:

Årehus, 0647-169 00, www.arehus.se
AGO fastighetsförvaltning, www.agoiare.se
Åre Turistbyrå, www.visitare.com
Tagehus, www.tagehus.se
Åre, www.aresweden.com

Skidfärdighet

Du som söker Åre Skidlärarlinje ska ha god färdighet i alpin skidåkning redan före utbildningens start för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Vilken nivå på skidåkning kräver vi då för att få påbörja utbildningen? De som påbörjar utbildningen ska klara av skidåkning i pister med hög svårighetsgrad, kunna åka med kontrollerad fart, med korta och långa svängar

Samarbetspartners

Skistar Åre
Vad vore en skidlärarutbildning utan en skidanläggning. Åre, nordens största alpina skidanläggning fungerar som ”klassrum” för oss under hela vintern. Tack vare Åres storhet blir utbildningens innehåll varierat och innehållsrikt. Åre skidskola är sedan många år en bra plantskola för våra lärlingar.


Åre Skidsport

Ett sporthandelsföretag i Åre med anor inom vintersport som borgar för god kvalitet


Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO)

Alla stora skidskolor i Sverige är anslutna till SLAO och det borgar för en bra kvalitet.


Friluftsfrämjandet

En skidorganisation med hundraåriga anor. Mängder av skidlärare och skidtränare har utbildats genom friluftsfrämjandet .

Svenska Skidförbundet
Den tävlingsverksamhet som genomförs på skidor i Sverige anordnas av Svenska Skidförbundet. Ibland direkt och ibland genom den klubbverksamhet som finns runt om i landet. Studenterna hos oss får praktisera på ett antal tävlingar för att få insikt i hur alpin tävlingsverksamhet fungerar.


Sportsgym i Åre

Ligger knappt 100 meter från våra utbildningslokaler och är en utmärkt samarbetspart för att kunna hitta praktik, träning och utbildning.

Svenska Skidrådet
Utveckling av nationell och internationell skidskola/skidåkning samlas under Svenska Skidrådet